RB97-RP Daadetal-Bahn
Betreiber Weba

Fahrzeugeinsatz
Laufweg Takt (min) Umläufe Wagen Fahrradabteil/Bemerkung

Bahnhöfe Ankunft Abfahrt efa Ausstieg Bahnsteighöhen
Daaden Ankunft Abfahrt efa   
Biersdorf (Ww) Ort Ankunft Abfahrt efa   
Biersdorf (Ww) Ankunft Abfahrt efa   
Niederdreisbach Ankunft Abfahrt efa   
Schutzbach Ankunft Abfahrt efa   
Alsdorf (Westerw) Ankunft Abfahrt efa   
Betzdorf(Sieg) Ankunft Abfahrt efa rechts38cm

zurück