Stellwerk Dortmund-Dorstfeld Gbf Ot
Betriebsstelle Dortmund-Dorstfeld Gbf
Statusabgebrochen
Strecken und Streckenkilometer
Strecke km
2130 Dortmund Abzw Flm - Dortmund Gbf 3,25
2151 Bochum Präsident - Dortmund Abzw Flm 64,65
2158 Bochum - Dortmund 160,555
zurück